Skip to main content
Share this page
FacebookTwitterLinkedIn

View this page in English

Iulat ang Panloloko, mga Scam at Masasamang Gawi sa Negosyo

Tumawag sa 877-382-4357 mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. ET. Pindutin ang 3 para sa listahan ng mga wika. O magpatulong sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na iulat ito sa Ingles sa ReportFraud.ftc.gov.

Tukuyin at Iwasan ang mga Scam

Kilalanin ang mga palatandaan ng isang scam at alamin ang gagawin kung ikaw ay na-scam.

I-share ang Social Media Graphics

Ibahagi ang mga graphic na ito para matulungan ang iba sa iyong komunidad na maiwasan ang panloloko at mga scam

Image
account tagalog
Image
payment tg
Image
languages tagalog promo

Tingnan ang iba pang mga wika